Gestaltterapi

Hvorfor terapi?

 

Noen vet hvorfor de søker terapi. Andre begynner fordi de er usikre på hvor de skal begynne. Det finnes mange grunner til å gå i terapi. Det kan være et ønske om utvikling og om å lære mer om seg selv - og for å ha en å dele sine prosesser med.

 

Mange ønsker å komme videre i en krevende og kanskje fastlåst situasjon, der det er strevsomt og vanskelig å finne veien.

 

Temaene kan dreie seg om det som skjer i kjærlighetslivet, i forhold til barn, i familien, i vennskap, i jobbsituasjoner, eller om vanskeligheter i forbindelse med valg, grensesetting eller med å si det en har på hjertet, og om seksualitet, uro, frykt, sorg og skam – med mer. Klienten vet selv hvor skoen trykker hos ham eller henne.

 

Hva er gestaltterapi?

 

I gestaltterapi er samtalen det viktigste. Og vi kan ta i bruk andre virkemidler. Gestaltterapi ser

på mennesket som en helhet, og vektlegger både tanker, følelser og kropp.

Gestaltterapien tar utgangspunkt i her og nå, og er en retning innenfor humanistisk psykologi, som bygger på gestaltpsykologiske teorier og eksistensiell og fenomenologisk filosofi.

 

En vesentlig del av terapeututdanningen er å bruke seg selv, egen historie og egne utfordringer til å lære teori og metoder. Vi blir kjent med egne interaksjonsmønstre og holdninger, og egen sosial atferd. Alle metodene vi bruker har vi selv god erfaring med, både fra studiet, og fra obligatorisk egen terapi.

 

Gestaltterapeuter stiller ikke diagnoser, vi er mer opptatt av det som skjer mellom deg som

klient og meg som terapeut, i øyeblikket. Jeg søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient. Jeg søker en relasjon som bærer preg av et møte mellom to mennesker, heller enn den mer tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.

 

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hvordan tilværelsen din oppleves nå, og ikke den gang da, eller hvorfor den oppleves som den gjør. Dette betyr ikke at vi ikke snakker om fortiden, siden

det er umulig å forestille seg et nå uten en fortid eller fremtid. Opperksomheten vil likevel være rettet mot å se på situasjoner som er problematiske i dag.  

 

 

 

 

 

 

         Priser:

     

          Individualterapi: 750,- (50 minutter), 900,- (60 minutter), 1 200,- (80 minutter).

          Parterapi: 1 200,- (50 minutter), 1 850,- (80  minutter).

       

          Jeg gir 20 prosent studentrabatt.

       

          Det er mulig å få time både på dag- og kveldstid, unntaksvis også i helger. Jeg tilbyr også timer digitalt.   

Foto: Kristin Aafløy Opdan

 

Ellen Beate Dyvi (født 1963) er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo med videreutdanning innen behandling av traumer, og samfunnsviter, cand.polit., fra Universitetet i Oslo. 

 

E-post: ebdyvi@gmail.com

Telefon: 99 29 57 54

Adresse: Niels Juels gate 18, 0272 OSLO

 

Medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF), og forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet taushetsplikt, og at jeg er kjent med og følger helsepersonelloven, lov om alternativ behandling og barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert.

 

Personvernerklæring